3.068
Active contracting authorities
16.614
Active suppliers
629.131
Announcements
71.980
e-Auctions
23.900
Decisions made by The PRB and The Court of BiH
e-PROCUREMENT PORTAL

U okviru programa „Jačanje javnih institucija“, Agencija za javne nabavke BiH je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GiZ) razvila potpuno novi informacioni sistem za objavu obavještenja u postupcim i ovim putem vas obavještavamo da smo isti pustili u produkciju 27.11.2014. godine.

PORTAL e-NABAVKE

U okviru programa „Jačanje javnih institucija“, Agencija za javne nabave BiH je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GiZ) razvila potpuno novi informacioni sustav...

UPCOMING
PRAKTIČNA PRIMJENA
PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BIH
PRIMJENA SISTEMA ZA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE BIH
ANONIMNA PRIJAVA KORUPCIJE
SAVJETODAVNA I TEHNIČKA POMOĆ