LATEST NEWS
e-PROCUREMENT PORTAL

U okviru programa „Jačanje javnih institucija“, Agencija za javne nabavke BiH je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GiZ) razvila potpuno novi informacioni sistem za objavu obavještenja u postupcim i ovim putem vas obavještavamo da smo isti pustili u produkciju 27.11.2014. godine.

PORTAL e-NABAVKE

U okviru programa „Jačanje javnih institucija“, Agencija za javne nabave BiH je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GiZ) razvila potpuno novi informacioni sustav...

UPCOMING
PRAKTIČNA PRIMJENA
PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BIH
PRIMJENA SISTEMA ZA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE BIH
SAVJETODAVNA I TEHNIČKA POMOĆ
Tehnička pomoć
ANONIMNA PRIJAVA KORUPCIJE
LATEST NEWS
The Law on Amendments to the Public Procurement Law was adopted

At the 25th session of the House of Peoples of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina....
Great successes of the Public Procurement Agency in the fight against corruption

In the attachment, you can read the letter sent by the Delegation of the European Union to the Board of the Public...
e-Procurement portal is not accessible as of 11:08 AM, 07.08.2019

Due to the technical issues on the side of our internet service provider, e-Procurement portal is not accessible.
3.004
Active contracting authorities
15.768
Active suppliers
497.397
Announcements
65.020
e-Auctions
21.351
Decisions made by The PRB and The Court of BiH
e-PROCUREMENT PORTAL

U okviru programa „Jačanje javnih institucija“, Agencija za javne nabavke BiH je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GiZ) razvila potpuno novi informacioni sistem za objavu obavještenja u postupcim i ovim putem vas obavještavamo da smo isti pustili u produkciju 27.11.2014. godine.

U prvoj fazi, informacioni sistem e-Nabavke podrazumijeva integraciju tri aplikacije i obavještenja u postupcima javnih nabavki-Go-Procure sa svim njihovim funkcionalnostima, dok će u drugoj fazi sistem

EVENTS
UPCOMING
PRACTICAL APPLICATION
PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BIH
PRIMJENA SISTEMA ZA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE BIH
NEWSLETTER
SOCIAL NETWORKS
ADVISORY AND TECHNICAL ASSISTANCE
Technical Support
CORRUPTION COMPLAINT
Value is required.
Value is required.