LECTURERS
Adin Kondžić
Adin Kondžić
Ured za razmatranje žalbi BiH
Admir Ćebić
Admir Ćebić
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 590
Admir Hrapo
Admir Hrapo
Služba za zajedničke poslove BiH
Aida Demir
Aida Demir
JP Autoceste FBiH
061 201 540
Aida Šerifović
Aida Šerifović
Vlada Brčko distrikta
Alma Kaloper
Alma Kaloper
Vlada Brčko Distrikta BiH
061 705 486
Alma Kapo
Alma Kapo
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
061 896 639
Alma Salkić-Mijić
Alma Salkić-Mijić
Ured za razmatranje žalbi BiH
Almir Pušina
Almir Pušina
-----
-----
Amar Kasap
Amar Kasap
Elektrodistribucija Zenica
Amela Isić
Amela Isić
Agencija za sigurnost hrane BiH
Amela Karić
Amela Karić
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
061 709 609
Amina Čamdžija
Amina Čamdžija
-----
-----
Amina Malkić
Amina Malkić
JP BiH Pošta
Amina Pašukanović
Amina Pašukanović
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
Amir Hadžiomerović
Amir Hadžiomerović
ZP "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Amir Rahmanović
Amir Rahmanović
Grad Tuzla
061 884 190
Amra Halilović
Amra Halilović
JP Elektroprivreda BH, d.d. Sarajevo, Podružnica TE "Tuzla" u Tuzli
061 653 071 i 062 935 471
Anita Knezović
Anita Knezović
Agencija za javne nabavke BiH
036 514 330
Azmir Čohadžić
Azmir Čohadžić
Ministarstvo odbrane BiH
061 535 439 i 033 285 698
Azra Sipović
Azra Sipović
Stručna služba za zajedničke poslove KS
Belma Šećibović
Belma Šećibović
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 590
Berina Dedović
Berina Dedović
Općina Novi Grad Sarajevo
061 226 277
Bojan Macura
Bojan Macura
Ministarstvo finansija RS
065 610 673
Bojan Mirić
Bojan Mirić
AD Komunalac Bijeljina
Bojan Ždrale
Bojan Ždrale
Opština Istočno Novo Sarajevo
066 283 065
Brane Smiljić
Brane Smiljić
Zavisno preduzeće
065 884 206
Branka Mujezinović
Branka Mujezinović
JP Ceste Federacije BiH
061 557 479
Brankica Radulović
Brankica Radulović
Opština Kotor Varoš
Brankica Šarić
Brankica Šarić
Fond zdravstvenog osiguranja RS
065 517 794
Damir Ćorić
Damir Ćorić
Lager d.o.o.
Dario Kihli
Dario Kihli
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 592
Đenan Salčin
Đenan Salčin
Agencija za javne nabavke BiH
------
Desanka Ćirić
Desanka Ćirić
Agencija za javne nabavke BiH
051 227 345
Destan Hodžić
Destan Hodžić
Općina Centar Sarajevo
062 649 941
Dijana Kihli
Dijana Kihli
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
033 728 739
Đinita Fočo
Đinita Fočo
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 590 | 033 211 344
Dragan Bilić
Dragan Bilić
-----
-----
Dragan Drašković
Dragan Drašković
MH ERS MP A.D Trebinje RiTE Gacko
065 535 331
Dragan Ilić
Dragan Ilić
Ured za razmatranje žalbi BiH
------
Dragan Peranović
Dragan Peranović
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
062 993 013
Dragan Vukajlović
Dragan Vukajlović
Ured za razmatranje žalbi BiH
033 207 682
Dragana Kovačević
Dragana Kovačević
Opština Laktaši
065 906 362
Dragana Ribić
Dragana Ribić
Agencija za javne nabavke BiH
051 227 345
Дражен Видаковић
Дражен Видаковић
Agencija za javne nabavke BiH
033 227 345
Džemila Helać Nasrallah
Džemila Helać Nasrallah
-----
-----
Džemila Kovačević
Džemila Kovačević
Fakultet za upravu Sarajevo
Edin Sedlarević
Edin Sedlarević
BH Telecom d.d. Sarajevo
033 204 876 | 061 811 299
Edina Džibrić
Edina Džibrić
Elektrodistribucija Tuzla
Едина Крнић-Ајановић
Едина Крнић-Ајановић
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
033 665 657
Edis Fočo
Edis Fočo
-------
-------
Edvin Šarić
Edvin Šarić
Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
061 281 376
Eldina Smailagić
Eldina Smailagić
Parlamentarna skupština BiH
Elma Zele-Oglečevac
Elma Zele-Oglečevac
Ured za razmatranje žalbi BiH
Elvir Pašalić
Elvir Pašalić
JU Kantonalna bolnica Zenica
Emina Dlakić
Emina Dlakić
Sarajevoputevi dd Sarajevo
Emina Hadžić
Emina Hadžić
Fakultet za upravu Sarajevo
Emir Hajdarević
Emir Hajdarević
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
Ervin Bibanović
Ervin Bibanović
-----
-----
Ervin Kreševljaković
Ervin Kreševljaković
JP BH Pošta d.o.o.
033 252 626 | 061 731 117
Fahira Čustović
Fahira Čustović
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
061 438 486 | 033 751 762
Fuad Kozadra
Fuad Kozadra
BH Telecom d.d. Sarajevo
033 256 112
Hajrudin Buza
Hajrudin Buza
JP BH Pošta d.o.o.
061 131 404
Haris Kukavica
Haris Kukavica
KJKP Rad Sarajevo
061 222 349
Hasnija Skopljak
Hasnija Skopljak
Grad Prijedor
Igor Vukajlović
Igor Vukajlović
Udruženje građana Tender
065 620 000
Ilija Ignjatić
Ilija Ignjatić
Zavisno preduzeće
059 278 210 | 066 700 099
Ilma Mehić-Jusufbašić
Ilma Mehić-Jusufbašić
Ured za razmatranje žalbi BiH
061 248 096
Ismet Bećiragić
Ismet Bećiragić
Ured za razmatranje žalbi BiH
065 445 844 | 061 181 223
Ivan Kutleša
Ivan Kutleša
Trenutno bez zaposlenja
061 293 903
Ivana Grgić
Ivana Grgić
Ministarstvo finansija RS
051 339 144
Jadranka Majstorović
Jadranka Majstorović
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS
065 493 249
Jakuf Subašić
Jakuf Subašić
Centralna izborna komisija BiH
061 475 012
Jasmina Životić
Jasmina Životić
Z.P. "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
Jasminka Medić
Jasminka Medić
Vijeće naroda Republike Srpske
Jasna Salihović
Jasna Salihović
Općina Novo Sarajevo
061 266 001
Jedinko Katava
Jedinko Katava
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići
Jelena Diljević
Jelena Diljević
Advokat
Jelena Mihajlović
Jelena Mihajlović
Gradska toplana Bijeljina
Jelena Račić
Jelena Račić
-----
-----
Jelica Porobić
Jelica Porobić
JU "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Sarajevo
Josip Jakovac
Josip Jakovac
Agencija za javne nabavke BiH
036 514 330
Josip Milas
Josip Milas
Međunarodna zračna luka Mostar
Kemal Muhamedović
Kemal Muhamedović
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 590
Kenan Dinar
Kenan Dinar
ZD RMU "Breza"
Kenan Karasalihović
Kenan Karasalihović
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
061 376 133
Kenan Vehabović
Kenan Vehabović
-----
-----
Ljubomir Beštić
Ljubomir Beštić
MH ERS MP A.D Trebinje RiTE Gacko
Lucija Damjanović
Lucija Damjanović
MUP Posavske županije
Majda Pamuković
Majda Pamuković
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
Mario Sesar
Mario Sesar
A3 d.o.o.
Marko Govedarica
Marko Govedarica
Ministarstvo odbrane BiH
065 991 185
Marko Kolobarić
Marko Kolobarić
Ured za razmatranje žalbi BiH
------
Mediha Kulić
Mediha Kulić
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 590
Melika Alajbegović
Melika Alajbegović
JP Autoceste FBiH
033 277 911
Mersiha Slipičević
Mersiha Slipičević
Razvojna banka FBiH
Milena Đurić
Milena Đurić
JP Putevi Republike Srpske
Miloš Tepavčević
Miloš Tepavčević
MH ERS MP A.D Trebinje RiTE Gacko
Minela Selamović-Avdić
Minela Selamović-Avdić
"Elektrodistribucija" Tuzla
Mira Mišović
Mira Mišović
Ured za veterinarstvo BiH
Miralem Kovačević
Miralem Kovačević
Vlada Brčko Distrikta BiH
061 887 745
Mirela Crnkić
Mirela Crnkić
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
Mirnesa Mašić
Mirnesa Mašić
Centralna banka BiH
Mirsad Sirbubalo
Mirsad Sirbubalo
Agencija za javne nabavke BiH
033 251 598
Mirza Čizmić
Mirza Čizmić
Ministarstvo odbrane BiH
033 286 543 i 062 335 210
Mladen Gajić
Mladen Gajić
JZU Sveti Apostol Luka
066 717 076
Mladen Josić
Mladen Josić
C-Servis d.o.o.
Muamer Muftić
Muamer Muftić
ZAMM Media Consulting d.o.o.
Muhamed Memišević
Muhamed Memišević
BH Sigurnost d.o.o.
Naida Ajanović
Naida Ajanović
Penny Plus d.o.o.
060 339 0 337
Naser Sikira
Naser Sikira
Termoelektrana Kakanj
Nataša Golić
Nataša Golić
Opština Gradiška
Nedim Džafić
Nedim Džafić
JP BiH Pošta
Nevenka Stanimir
Nevenka Stanimir
Opština Brod
Nikolina Silak
Nikolina Silak
Ured za razmatranje žalbi BiH
066 811 770
Olja Lovrinović
Olja Lovrinović
Generalni sekretarijat Vlade FBiH
Ostoja Travar
Ostoja Travar
Univerzitet Apeiron
065 512 770
Radomir Pašić
Radomir Pašić
Ured za razmatranje žalbi BiH
------
Ranko Tošić
Ranko Tošić
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
061 188 264 | 033 728 700
Sabina Jarović
Sabina Jarović
KJKP "Rad" d.o.o.
Samir Buljina
Samir Buljina
Ured za razmatranje žalbi BiH
061 181 920
Samir Šehović
Samir Šehović
-----
-----
Sandra Galić
Sandra Galić
Hrvatska pošta d.o.o.
063 435 580
Sanel Nezirić
Sanel Nezirić
Advokatski ured Sanel Nezirić
061 240 976 | 033 213 697
Sanela Salihović
Sanela Salihović
Ured za razmatranje žalbi BiH
Sanja Crnogorac
Sanja Crnogorac
Gradska uprava Istočno Sarajevo
Sanja Ćubela
Sanja Ćubela
Agencija za javne nabavke BiH
036 514 330
Sanja Ubović
Sanja Ubović
Elektrokrajina d.o.o.
Saša Nevesinjac
Saša Nevesinjac
Eldis tehnika d.o.o.
Sead kopić
Sead kopić
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Sedin Kozadra
Sedin Kozadra
Stručna služba za zajedničke poslove KS
061 130 565 | 033 562 299
Šejla Omanović
Šejla Omanović
Ured za razmatranje žalbi BiH
061 362 550
Selma Razić
Selma Razić
Univerzitet u Tuzli
Siniša Tešanović
Siniša Tešanović
Opština Prnjavor
051 663 286
Srđan Bogdanović
Srđan Bogdanović
OTTO BOCK ADRIA d.o.o.
Stipo Petričević
Stipo Petričević
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
063 317 820
Sulejman Aljović
Sulejman Aljović
Centralna banka BiH
Taida Bajramović
Taida Bajramović
Agencija za javne nabavke BiH
Tamara Damjanović
Tamara Damjanović
Kazneno popravni zavod Banja Luka
Tamara Šobota
Tamara Šobota
JP Autoputevi Republike Srpske a.d.
Tanja Aleksić
Tanja Aleksić
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Tanja Zubović
Tanja Zubović
Agencija za javne nabavke BiH
065 910 243
Tarik Rahić
Tarik Rahić
BH Telecom d.d. Sarajevo
033 251 590 i 061 554 600
Tomislav Ćuzić
Tomislav Ćuzić
Ured za razmatranje žalbi BiH
Vesna Dizdarević
Vesna Dizdarević
Ured za zajedničke poslove Unsko-sanskog kantona
062 138 677
Vildan Đurović
Vildan Đurović
Ured za razmatranje žalbi BiH
061 489 970
Željka Klobučar
Željka Klobučar
Ured za razmatranje žalbi BiH
033 207 682
Željka Vidović
Željka Vidović
Revicon d.o.o.
061 107 434
Željko Rička
Željko Rička
Revicon d.o.o. | Ekonomski fakultet Zenica
061 201 308 | 035 265 030
Zemira Beširović
Zemira Beširović
JU Direkcija regionalnih cesta TK
Zlata Kokorović
Zlata Kokorović
Centralna izborna komisija BiH
Zlatan Alagić
Zlatan Alagić
Advokat
Zlatko Lazović
Zlatko Lazović
JP BiH Pošta