3.079
Активних уговорних органа
16.825
Активних понуђача
661.750
Обавјештења
74.335
е-Аукција
24.468
Одлука УРЖ-а БиХ и Суда БиХ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОБУКАМА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

У оквиру пројекта „Јачање система јавних набавки БиХ“ ће се провести преко 85 обука за службенике за јавне набавке...

ПОРТАЛ е-НАБАВКЕ

У оквиру програма „Јачање јавних институција“, Агенција за јавне набавке БиХ је у сарадњи са Њемачким друштвом за међународну сарадњу (ГиЗ) развила потпуно нови информациони систем...

AНОНИМНА ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ
САВЈЕТОДАВНА И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ
Техничка помоћ
Савјетодавна помоћ