Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabavke i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVKE
OBUKE
IZVJEŠTAJI
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVJEŠTENJA-STARI ZJN
ON-LINE KURS
PRESS
Press
 
 
O Agenciji za javne nabavke BiH
Agencija za javne nabavke je samostalni upravni organ na nivou BiH koji obavlja stručne poslove iz oblasti javnih nabavki.
 
U okviru svojih nadležnosti, Agencija za javne nabavke BiH obavlja sljedeće poslove:
- Priprema i izrađuje propise iz oblasti javnih nabavki;
- Pruža tehničku i savjetodavnu pomoć;
- Razvija i uspostavlja servis za elektronske javne nabavke;
- Radi na poboljšanju informisanosti ugovornih organa i dobavljača;
- Kreira i objavljuje priručnike, uputstva i modele tenderske dokumentacije;
- Prati provođenje zakona od strane ugovornih organa;
- Priprema analize, izvještaje i objavljuje informacije u vezi s postupcima javnih nabavki;
- Objavljuje informacije u vezi s obukama iz oblasti javnih nabavki;
- Vodi evidenciju o predavačima iz oblasti javnih nabavki;
- Prati propise EU iz ove oblasti;
- Podnosi godišnje izvještaje Vijeću ministara BiH.
 
Agencija za javne nabavke BiH nije nadležna za obavljanje sljedećeg:
- Usvajanje Zakona o javnim nabavkama;
- Rješavanje po žalbi (nadležnost Ureda za razmatranje žalbi BiH) i rješavanje upravnih sporova;
- Sankcionisanje nepravilnosti i poništavanje postupaka u procesu javne nabavke.
Gdje se mogu dobiti relevantne informacije o Agenciji za javne nabavke BiH?
Relevantne informacije o Agenciji za javne nabavke BiH se mogu dobiti na:
 
Telefon: +387 (33) 251-590
E-mail: press@javnenabavke.gov.ba
 
Kakvu pomoć Agencija za javne nabavke BiH pruža ugovornim organima i dobavljačima?
Agencija za javne nabavke BiH ugovornim organima i dobavljačima putem dežurnih telefona pruža sljedeću pomoć:
 
Tehnička pomoć
Telefon: +387 (33) 251-591
 
Savjetodavna pomoć
Telefon 1: +387 (33) 251-594
Telefon 2: +387 (36) 514-330
Telefon 3: +387 (51) 227-340
 
Tehnička pomoć se pruža utorkom i četvrtkom u terminu od 10:00 do 12:00 sati, a savjetodavna pomoć srijedom u terminu od 11:00 do 14:00 sati.
 
Vi ste posjetilac broj: 365661
Trenutno online: 9
13.12.2018.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt