Босна и Херцеговина
Агенција за јавне набавке и
Канц. за разматрање жалби
 
BOS HRV СРП ENG
ПОЧЕТНА О НАМА НОВОСТИ ЛЕГИСЛАТИВА ЛИНКОВИ КОНТАКТ
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ С ЈАВНОШЋУ
НАБАВКЕ
ОБУКЕ
ИЗВЈЕШТАЈИ
ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА-СТАРИ ЗЈН
ON-LINE КУРС
PRESS
Консултације с јавношћу
 
У сљедећој табели налазе се консултације с јавношћу Агенције за јавне набавке. Уколико желите да сазнате више кликните на линк у колони "Наслов".
Р. бр. Наслов Датум објаве Хит
1 Позив за доставу коментара, приједлога и сугестија на Правилник о обуци службеника за јавне набавке 23.02.2015. 9791
2 Позив за доставу коментара, приједлога и сугестија на Нацрт Правилника о провођењу поступка заједничке набавке и оснивање централног набавног органа 13.03.2015. 5398
3 Преднацрт Програма рада Агенције за 2016. годину 08.09.2015. 2958
4 Позив за доставу приједлога, сугестија или коментара на Нацрт Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН 18.02.2016. 3099
5 Позив за доставу приједлога, сугестија или коментара на Нацрт Правилника о условима и начину кориштења е-аукције 18.02.2016. 2839
6 Позив за доставу приједлога, сугестија или коментара на Нацрт Правилника о мониторингу поступака јавних набавки 23.02.2016. 3226
7 Позив за доставу приједлога, сугестија или коментара на Нацрт информације о одржаним обукама из области јавних набавки у 2015. години 31.05.2016. 2334
8 Позив за доставу приједлога, сугестија или коментара на Нацрт Стратегије развоја система јавних набавки у БиХ 2016 - 2020 06.06.2016. 2427
9 Позив за доставу приједлога, сугестија или коментара на Нацрт средњорочног плана рада Агенције за јавне набавке 2017.-2019. 14.06.2016. 2375
10 Консултације с јавношћу у вези Приједлога Годишњег извјештаја о мониторингу поступака јавних набавки за 2015. годину. 12.07.2016. 2001
11 Консултације с јавношћу у вези Приједлога Годишњег извјештаја о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2015. годину. 15.07.2016. 2337
12 Консултације с јавношћу у вези Преднацрта Програма рада Агенције за јавне набавке за 2017. годину 25.07.2016. 2438
13 Консултације с јавношћу у вези Нацрта Годишњег извјештаја о раду Агенције за јавне набавке БИХ за 2016. годину 06.02.2017. 1670
14 Консултације с јавношћу у вези Информације о одржаним обукама из области јавних набавки у 2016. години 28.03.2017. 1410
15 Преднацрт анализе извјештаја и информација из 2016. године 20.04.2017. 1385
16 Позив за jавне консултације у вези Приједлогa годишњег извјештаја о додијељеним уговорима у 2016. години 29.05.2017. 1103
17 Приједлог Одуке о оснивању Радне групе за израду Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама 26.06.2017. 1056
18 Консултације са јавношћу у вази Нацрта Годишњег извјештаја о праћењу поступака јавних набавки за 2016. годину 19.07.2017. 980
19 Консултације с јавношћу у вази Приједлога Програма рада Агенције за јавне набавке БиХ за 2018. годину 12.10.2017. 881
20 Позив за jавне консултације у вези нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о обуци овлаштених предавача 11.12.2017. 801
21 Позив за jавне консултације у вези Извјештаја о раду Агенције за јавне набавке БиХ за 2017. годину 02.03.2018. 509
22 Позив за jавне консултације у вези Информације о одржаним обукама из области јавних набавки за 2017. годину 15.03.2018. 485
23 Позив за доставу приједлога, сугестија и коментара на Нацрт Одлуке о измјени и допуне Одлуке о оснивању радне групе за израду нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама 23.03.2018. 550
24 Позив за јавне консултације у вези Правилника о измјенама и допунама Правилника о поступку дођеле уговора у области обране и сигурности 05.04.2018. 456
25 Позив за јавне консултације у вези Приједлога Одлуке о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка 23.05.2018. 325
26 Позив за учешће у консултацијама на Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама 07.06.2018. 780
27 Позив за учешће у консултацијама на Нацрт Извјештаја о праћењу поступака јавне набавке за 2017. годину. 12.06.2018. 328
28 Позив за учешће у консултацијама на Средњорочном плану рада Агенције за јавне набавке за 2019.-2021. годину 19.06.2018. 281
29 Позив за учешће у консултацијама на Приједлог Извјештаја о додијељеним уговорима у поступцима јавних набавки за 2017. годину. 26.06.2018. 318
30 Позив за jавне консултације у вези Програма рада Агенције за јавне набавке БиХ за 2019. годину 15.08.2018. 215
31 Позив за јавне консултације на Приједлог одлуке о висини новчане накнаде за рад у Одбору Агенције. 14.11.2018. 55
32 Позив за јавне консултације на Нацрт Правилника о обуци овлаштених предавача 28.11.2018. 42
Σ Укупан број консултација с јавношћу: 32
 
Vi ste posjetilac broj: 365661
Trenutno online: 6
13.12.2018.
почетна о нама wisppa go-procure webmail мапа сајта контакт