Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabave i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVE
OBUKE
IZVJEŠĆA
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVIJESTI-STARI ZJN
ON-LINE TEČAJ
PRESS
Vijesti
 
2007 GODINA
2008 GODINA
2009 GODINA
2010 GODINA
2011 GODINA
2012 GODINA
2013 GODINA
2014 GODINA
2015 GODINA
2016 GODINA
2017 GODINA
2018 GODINA

 

 
17.12.2018.::
Kako će postupiti ugovorno tijelo u pogledu obaveznosti primjene e-aukcije u situacijama kada je materijalnim propisom za određene predmete nabave utvrđena fiksna/minimalna cijena?
NOVI STAV AGENCIJE:
 
Člankom 10. stavak (1) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeno glasilo BiH”, broj 66/16) određeno je da su za postupke javne nabave iz članka 1. stavak (1) ovog pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, ugovorna tijela dužna predvidjeti provođenje e-aukcije u sistemu e-Nabave za najmanje:
 
a) 30% postupaka javne nabave u 2017. godini.
b) 50% postupaka javne nabave u 2018. godini.
c) 80% postupaka javne nabave u 2019. godini.
 
Stavak (2) istog članka navodi da su od 01.01.2020. godine ugovorna tijela dužna za sve postupke javne nabave iz članka 1. stavak (1) ovog pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, predvidjeti provođenje e-aukcije u sistemu e-Nabave.
 
Iz naprijed navedenog evidentno je da se pomenuta obaveznost primjene e-aukcije odnosi samo na postupke javne nabave iz članka 1. stavak (1) ovog pravilnika, odnosno na otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak sa objavom obavijesti o nabavi i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i to samo u slučaju kada se kod provođenja navedenih postupaka koristi kriterij “najniža cijena” kao kriterij za dodjelu ugovora.
 
Naime, jedan od uslova za primjenu e-aukcije je mogućnost rangiranja ponuda pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u sustavu e-Nabave, te se u vezi s tim, u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, ocjena ponuda vrši samo po podkriterijima definisanim u sustavu e-Nabave.
 
Dakle, razlog što se pomenuta obaveznost ne odnosi na kriterij “ekonomski najpovoljnija ponuda” sadržan je u činjenici da se za pojedine predmete nabave nerijetko koriste podkriteriji koji se ne mogu kvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima, odnosno kroz matematičku formulu u sustavu e-Nabave.
 
Dakle, primjenom kriterija „ekonomski najpovoljnije ponude“ ugovorno tijelo ne bi imalo obavezu primjene e-aukcije obzirom da se pomenuta obaveznost, odnosi samo na postupke javnih nabava kod kojih se, kao što je već navedeno, koristi “najniža cijena” kao kriterij za dodjelu ugovora.
 
Navedeno mišljenje svakako nije ono čemu Agencija za javne nabave teži, obzirom da Agencija konstantno “promoviše” primjenu e-aukcije, ali je jedino moguće iz razloga ograničenja postavljenih u materijalnim propisima i isto treba da vrijedi do otvaranja tržišta i slobodnog formiranja cijena na određenom tržištu.
 
Vi ste posjetilac broj: 368325
Trenutno online: 20
21.01.2019.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt