Poziv za dostavu komentara, prijedloga i sugestija na Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke

Poštovani,
 
Pozivamo Vas da, u skladu sa članom 6. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa ("Službeni glasnik BiH", broj 81/06) i članom 3. Odluke o proceduri za konsultacije sa javnošću i organizacijama na donošenju Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke, dostavite svoje prijedloge, sugestije ili komentare na ponuđena rješenja u roku od 21 dan od dana objavljivanja Nacrta Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke na web stranici www.javnenabavke.gov.ba, tj. u periodu od 23.02.2015. godine do 16.03.2015. godine.
 
Komentari se u propisanoj formi mogu dostaviti putem e-maila na adresu kontakt@javnenabavke.gov.ba ili putem faksa na broj: 051/227-347.