Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Poštovani,  Na 25. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), održanoj 29.08.2022....

Poštovani, 

Na 25. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), održanoj 29.08.2022. godine, usvojen je, pored ostalih, i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Prethodno su oba doma PSBiH usvojila Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta ovog Zakona. Naredni korak je aktivnost objave integralnog teksta ZIDZJN u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, što je u ingerenciji stručnih službi nadležnog organa.

Usvajanje navedenog zakona znači da je Bosna i Hercegovina ispunila jedan od ključnih prioriteta u ispunjavanju pretpostavki u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Koristimo priliku da se zahvalimo svim institucijama koje su učestvovale u predmetnom procesu na uloženom  doprinosu.

U cilju blagovremene informacije, u prilogu se mogu naći dokumenti, koji, u ovom trenutku, prije objave u Službenom glasniku BIH integralnog teksta ZIDZJN, čine dijelove koji će predstavljati integralni tekst ZIDZJN (preuzeti sa internet stranica nadležnog organa) i to:

- Usvojeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, zakon br. 01,02-02-1-495/21 od 16.03.2021. godine;
- Svih trinaest usvojenih amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama; 

Usvojeni prijedlog zakona i amandmani zajedno čine integralni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (koji će urediti, redigovati i pripremiti na objavu stručne službe nadležnog organa), koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a primjenjivat će se protekom tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbi:

a) novih čl.4a i 4b. Zakona, koji se dodaju članom 3. ovog zakona, koji se primjenjuju od dana pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji;
b) novih st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13), kojim se, u skladu s članom 33. ovog zakona, dopunjava član 75. Zakona, koje se primjenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, u cilju olakšanja i jednostavnije primjene, radi na pripremi neslužbenog prečišćenog teksta Zakona o javnim nabavkama, koji će, a nakon zvanične objave integralnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u Službenom glasniku BIH, biti publikovan putem zvaničnih kanala komunikacije. 

S poštovanjem,
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine