Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine/AJN kreće odlučnim koracima u smjeru nastavka procedure vezane za...

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine/AJN kreće odlučnim koracima u smjeru nastavka procedure vezane za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Ovo iz razloga što je predmetni Nacrt označen kao jedan od 14 prioriteta približavanja BiH i EU.

U tom smislu, a obzirom da je, nažalost, isto propušteno u prethodnom periodu, prvi korak je, u cilju usklađivanja sa propisanim procedurama, sjednica Odbora AJN, zakazana za 07.12.2020. godine, na kojoj će, u skladu sa članom 92. stav (7) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Odbor AJN na odgovarajući način razmatrati o navedenom pitanju.

Nakon toga, naredni korak, poduzet što je prije moguće, će biti dostava predmetnog Nacrta Vijeću ministara BiH na dalju proceduru.

U izloženom pogledu, dana 26.11.2020. godine je na temu predmetnog Nacrta održan konstruktivan i afirmativan sastanak sa ovlaštenim predstavnicima Delegacije EU u BiH.