Legislativa
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj 80/23)
27.11.2023. 09:45
Pravilnik o finansiranju istraživanja, razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 65/23)
04.10.2023. 14:26
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH”, broj 49/23)
14.07.2023. 15:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obuci službenika za javne nabavke (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/23)
08.05.2023. 11:37
Pravila o postupku registracije korisnika na portal javnih nabavki (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/23)
03.05.2023. 14:06
Direktiva 2014/25 EU
17.04.2023. 11:25
Direktiva 2014/24 EU
17.04.2023. 11:23
Direktiva 2009/81 EZ
17.04.2023. 11:23
Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga ("Službeni glasnik BiH", broj 3/23)
16.01.2023. 13:59
Odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga ("Službeni glasnik BiH", broj 3/23)
16.01.2023. 13:56
Broj redova
1 / 7
1 - 10od61